Afbeelding
Paarse waterplant

Verdraagzaamheid

Door Josha, 27 januari 2022

Het valt me de afgelopen tijd op dat mensen steeds minder respect voor elkaar lijken te hebben. Is dit u ook opgevallen? Hebt u ook het gevoel dat door de coronapandemie velen minder verdraagzaam zijn?

Sommige mensen die ik spreek geven de schuld hiervoor aan religie. Ze vinden dat religie aanzet tot onverdraagzaamheid. Ik vond het interessant om lezen wat in Mattheus 7:1 staat: Houd op met oordelen zodat je niet geoordeeld wordt

Dat is iets wat Jezus gezegd heeft. Hij moedigt dus eigenlijk aan om elkaar te respecteren, en zelf uit te zoeken welke normen we willen volgen in ons leven. 

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Waar vinden we betrouwbare hulp? We kunnen enkele nuttige adviezen vinden in de Bijbel. Wie ze opvolgt kan daar gelukkiger van worden: Uw dienaar is erdoor gewaarschuwd. Wie ze opvolgt wordt rijk beloond Psalm 19:11

Enkele van de voordelen van het opvolgen van Bijbelse normen leest u in het artikel “Zijn de Bijbelse normen nog wel van deze tijd?” op jw.org. Ik hoop dat u het een aanmoedigend artikel vindt.

Daarbij wens ik u natuurlijk het allerbeste.

Tag(s)